Böbrek Kanseri – Prof. Dr. Tibet Erdoğru

Böbrek Kanseri Tedavisinde da Vinci Robotik Cerrahi Böbrek Kanseri (Adenokarsinom), böbrek içinde yer alan ufak idrar kanalcıklarından köken alır. Böbrek kanseri (renal hücreli kanser, adenokarsinom) böbrek içinde yer alan ufak idrar kanalcıklarının içini döşeyen epitel hücrelerinden kaynak alır. Böbrek içindeki yaklaşık 1 milyon adet küçük süzgeçlerden kan içindeki maddeler süzülür. Bu sıvı, böbrek içinde yer alan ufak…

da Vinci Robotik Cerrahi sonrası penis rehabilitasyonu

da Vinci Robotik Cerrahi sonrası penis rehabilitasyonu daVinci Robotik Sistem ile ya da klasik laparoskopik teknik ile ameliyat sırasında en kadar itina edilse bile prostatın hemen yakınından giden sinirler ve bunu saran zarların çekilmesine bağlı olarak sinirlerde çekilme ve gerilme etkisi nedeniyle ereksiyonun oluşması için süre gerekebilir. Yani ereksiyon ameliyat sonrası dönemde hemen oluşmayabilir. Bilindiği…

da Vinci Robotik Cerrahi ile idrar tutma kaslarının korunması: Tüm teknik detaylar

Prostat kanserinin cerrahi tedavisinde robot olmaksızın uyguladığımız klasik – konvansiyonel- laparoskopik cerrahi deneyim ile, açık cerrahi de göremediğimiz ve ayırtına varamadığımız prostat çevresindeki birçok yapının anatomik detaylarına vakıf olduk. Bu konudaki araştırmalar halen daha devam etmektedir. Özellikle daVinci Robotik Sistemindeki 3 boyutlu ve yüksek çözünürlüklü görüntü laparoskopide edindiğimiz bu detaylar üzerine ek bilgileri de sağlamaktadır.…

da Vinci Robotik Cerrahi’de sinir korumanın tüm detaylarıyla teknikleri

da Vinci Robotik Cerrahi’de sinir korumanın tüm detaylarıyla teknikleri Ülkemizde laparoskopik cerrahi teknik ile ileri laparoskopi deneyimi ile prostatın çevresindeki sinir ve kas demetlerinin anatomik yapısının kavranması çok önemlidir. BU tecrübe üzerine bir de daVinci Robotik Cerrahi Sistem’in avantajları eklendiğinde sinir korumadaki ve idrar tutma kaslarını korumadaki cerrahi performans en üst düzeye çıkmaktadır. Penise giden…

Yan etkileri ya da komplikasyonları nelerdir?

Yan etkileri ya da komplikasyonları Şimdiye dek yapılan değerlendirmeler radikal prostat cerrahisi sonrasında meydana gelebilen idrar tutamama ve penis sertleşme bozukluğu sıklığının laparoskopik prostat cerrahisinde daha az olduğunu göstermektedir. Prostat gibi derinde olan bir organın da Vinci Robotik Cerrahi teknikte kullanılan teleskop – kamera sistemi ile elde edilen yüksek çözünürlüklü (high definition) normalin 10-20 katı büyütmeli görüntüsü…

daVinci Robotik Radikal Prostatektomi’nin avantajları

daVinci Robotik Radikal Prostatektomi’nin avantajları “da Vinci Robotik Cerrahi” sonrası hastanede kalış süresi 1 ya da 2 gün kadar olmaktadır. Yaklaşık hastaların %95’i ameliyat sonrası ikinci günde evlerine gitmiş durumdadır. Geleneksel açık cerrahi ile karşılaştırıldığında ameliyat sırasında çok az kan kaybı olmaktadır. Buna paralel olarak kan verilmesi de çok düşüktür (da Vinci Robotik Cerrahi de…

Prostat kanseri tedavisinde da Vinci Robotik Cerrahi

Prostat kanseri tedavisinde daVinci Robotik Cerrahi daVinci Robotik Radikal Prostatektomi daVinci Robotik cerrahi ile gerçekleştirilen prostat kanseri ameliyatı ” daVinci Robotik Radikal Prostatektomi ” olarak adlandırılmaktadır. Burada prostat tümüyle çıkartılır ve prostat çıktıktan sonra meydana gelen boşluktaki mesane boynu ile idrar kanalı (uretra) karşılıklı getirilerek dikilir. Prostatın çıkartılması esnasında resimdeki yeşil renkli dış büzük korunur…

da Vinci Robotik Cerrahi öncesi öğrenim eğrisi ve süresi

da Vinci Robotik Cerrahi öncesi öğrenim eğrisi ve süresi Tüm cerrahi yaklaşımlar gibi, da Vinci Robotik Cerrahide de bir öğrenim eğrisi söz konusudur. Bu öğrenim dönemini etkileyen faktörlerin başında cerrahın daVinci Robotik Cerrahi uygulamasından önce ne derecede konvansiyonel laparoskopik cerrahi uyguladığı temel olarak en önemli faktördür. Robotik cerrahi öncesinde, öğrenimi ve uygulaması çok daha zor…

da Vinci Robotik Cerrahi uygulamada cerrahın faktörü nedir ?

da Vinci Robotik Cerrahi uygulamada cerrahın faktörü nedir ? Önceki bölümdeki açıklamalardan da anlaşılacağı gibi da Vinci Robotik Sistem cerrah tarafından yönetilen ancak cerrahın ameliyatı en derin noktalarda bile net, 3 boyutlu (3D), yüksek çözünürlüklü büyütülmüş görüntü altında çok açılı hareket kabiliyeti olan robotik kollarla en ufak titreme olmaksızın gerçekleştirmesini sağlayan çağımızda en ileri cerrahi…