Mesane kanseri’nde tedavi seçenekleri

Mesane kanseri’nde tedavi seçenekleri Mesane kanserinde tedavi seçenekleri evrelerine göre karar verilerek hastalara sunulmaktadır. Yüzeyel adı verilen ve kas tabakasına sirayet etmemiş mesane kanseri olgularında ilk planda önerilen tedavi, mesanenin koruyucu tedavisi olup, TUR(MT) ve gerekli görüldüğünde mesane içinde verilecek biolojik ya da kemoterapötik ilaç tedavisidir. Mesanenin içine verilen bu ilaçlarla yan etkiler en aza…

da Vinci Radikal Sistektomi ve İnce Barsaktan Yeni Mesane oluşturulması

da Vinci Radikal Sistektomi ve İnce Barsaktan Yeni Mesane oluşturulması   Mesane kanserinde Evrelendirme Kanserin mesanenin katmanlarına (mukoza ve kas katmanları) ya da vücudun diğer bölümlerine yayılma durumunun araştırılmasına “kanserin evrelemesi” denilmektedir. BU evreleme sonrasında hastalığın evresi hakkında bilgi edinilir. Kanser hastalığında evrenin bilinmesi, bundan sonraki tedavilerin planlanmasında önem taşımaktadır. Aşağıdaki tanı yöntemleri mesane kanserinin…

Kısmi olarak adenomun laparoskopik yöntemle çıkartılması nedir?

Kısmi olarak adenomun laparoskopik yöntemle çıkartılması Bu yaklaşımda amaç iyi huylu adenom tümörü olan böbreküstü bezinin tümüyle değil, sadece adenomun böbreküstü bezinden ayrılarak çıkartılması ve sağlam böbrek üstü bezinin hastada bırakılmasıdır. Bu tekniğe “Laparoskopik Parsiyel Adrenalektomi” denilmektedir. Burada amaç oldukça zengin hormon üretimine sahip ve kişi için değerli olan adrenal bezin olabildiğince korunmasıdır. Adrenal bezden…

Laparoskopik Adrenalektomi (Böbreküstü bezinin alınması) nedir?

Laparoskopik Adrenalektomi (Böbreküstü bezinin alınması) nedir? Cerrahi tedavi öncesinde böbrek üstü bezinin hastalıklarının teşhisi ve bu bozukluklara planlanan yaklaşımlar oldukça dikkatli yapılması gereken hususlardır. Adrenalektomi (böbreksütü bezinin cerrahi olarak çıkartılması) normalden fazla hormon salgısı yapan adrenal tümörler ve tüm şüpheli adrenal malign tümörler için uygulanır. Adrenal hastalıkların teşhisinde radyolojik olarak organın görüntülenmesindeki tekniklerde, ameliyat öncesi…

Adrenal bezin “da Vinci Robotik“ teknik ile cerrahisi

da Vinci Robotik Adrenalektomi (Böbreküstü bezinin alınması) nedir? Cerrahi tedavi öncesinde böbrek üstü bezinin hastalıklarının teşhisi ve bu bozukluklara planlanan yaklaşımlar oldukça dikkatli yapılması gereken hususlardır. Adrenalektomi (böbreksütü bezinin cerrahi olarak çıkartılması) normalden fazla hormon salgısı yapan adrenal tümörler ve tüm şüpheli adrenal malign tümörler için uygulanır. Adrenal hastalıkların teşhisinde radyolojik olarak organın görüntülenmesindeki tekniklerde,…

da Vinci Robotik Pyeloplasti ameliyatının en önemli avantajları nelerdir?

daVinci Robotik Pyeloplasti’nin en önemli avantajları: • Açık cerrahideki gibi büyük bir cerrahi kesi gerektirmez, ufak deliklerden yapılır. • Daha büyük ve net görüntü altında ameliyat gerçekleştirilir. • Görüntünün kalitesi high definition (yüksek çözünürlüklü) ve 3 boyutludur. • 3 boyutlu görüntü nedeniyle derinlik avantajı sağlanır. • Titremeyen ve 540 derece açıda hareket kabiliyetine sahip ufak robotik…

UPJ darlığının tedavisinde da Vinci Robotik Cerrahi

UPJ darlığının tedavisi da Vinci Robotik Sistem ile nasıl yapılır?   Tedavi yöntemleri hakkında bilgi verilmeden önce bilinmesi gereken nokta, 18 aylık ve daha ufaklarda UPJ’deki kötü idrar geçişine bağlı durumun geçici olabileceği ve kendiliğinden düzelebileceği mutlaka akılda tutulmalıdır. Ancak darlık durumlarında ve bu darlığın yarattığı böbrek hasarında, 18 aylıktan ufak olsa bile cerrahi tedavi…

UPJ darlığında kullanılan tanı yöntemleri nelerdir?

UPJ darlığı nasıl teşhis edilir? Kesin tanıda kullanılan yöntemler nelerdir?   Takiplerde sıklıkla kullanılmasına rağmen, ultrasonografi UPJ darlığının teşhisinde tek başına tanı koydurucu değildir. Ultrasonografide sadece böbrekteki havuzda genişleme yani hidronefroz ve böbrek parankim dokusunun yapısı ve kalınlığı görüntülenir (Şekil-1).   Kesin teşhis amacıyla, mutlaka idrarın böbrekten idrar kanalına akışının fonksiyonel olarak değerlendirildiği bir yöntem…

UPJ darlığı tedavisinde da Vinci Robotik Pyeloplasti

UPJ darlığı tedavisinde da Vinci Robotik Pyeloplasti Üretero-pelvik bileşke (UPJ) nedir? Böbreğin en önemli görevi kanı filtre edip, atık maddeleri ve fazla tuzları oluşturduğu idrar ile vücut dışına atmaktır. Böbreğin oluşturduğu idrar öncelikle böbrek içindeki küçük sonra büyük toplayıcı kanallardan idrarın toplandığı havuza (pelvis renalis) gelir (Şekil-1) ve buradan üreter ile idrar kesesine (mesane) bir…