Prostat Kanseri’nde Radikal Cerrahi sonrasında Pozitif Cerrahi Sınır

Prostat Kanseri ‘nde Radikal Cerrahi sonrasında “Pozitif Cerrahi Sınır” ne demektir? Önemi nedir? Günümüzde, Radikal Prostat cerrahisi sonrasında yaklaşık %20-30 oranında pozitif cerrahi sınır söz konusudur. Ancak halen daha bu pozitif cerrahi sınır faktörünün hastalığın tekrarı konusundaki riskinde ne denli etkili olduğu halen daha tartışmalıdır. Pozitif Cerrahi Sınır demek: Prostat ve seminal bezler radikal cerrahi olarak çıkartıldıktan…

Yeni gelişmelerle mesane kanserinin tedavisi

Yeni gelişmelerle mesane kanserinin tedavisi Radikal sistektomi olarak bilinen kanserli idrar kesesinin radikal olarak çıkartılması son 30 yıldır uygulanan en etkin tedavidir. Özellikle kemoterapiye dirençli kanserlerde olmak üzere, gelecek 5 yılda “Immune Check-Point Inhibitor”leri mesane kanseri tedavisinde çok önemli bir yer alacak. Sadece sistektomi sonrası sistemik hastalık haline gelmiş mesane kanserinde değil, BCG sonrasında tekrarlayan…

CILR 2014 Kongresine ilk kez canlı ameliyat yapan Türk Doktoru

p1Dünya’da robotik ve laparoskopik cerrahi konusunda en ünlü cerrahların ameliyat yapabildiği ve konum olarak dünya’da Number1 olan CILR 2014 Kongresinde İlk kez canlı ameliyat yapan TÜRK doktoru olmanın mesleki gururu benim için paha biçilmezdi. Ameliyatı asiste eden Dr. Egemen Avcı’ya da çok teşekkür ederim. Yan oda da laparoskopik cerrahinin DUAYENİ Fransız Richard Gaston ameliyat yaparken.

Ekstraperitoneal Radikal Prostatektomi ile Prostat ve Lenf bezi ameliyatı

Dünya’da çok nadir görülen ve aşırı agresif seyreden bir prostat kanser (SARKOM) tipi olanProstat Rabdomyosarkomu teşhis edilmiş 25 yaşındaki AK, maalesef gördüğü radyoterapi + yoğun kemoterapi ve kemik iliği nakli ile 1 yıla yakın kanserde remisyon söz konusu iken, Ağustos ayında sarkom aktivitesinin yeniden tekrarlaması nedeniyle tek alternatif olarak kalan radikal cerrahi nedeniyle Prof. Dr. Tibet Erdoğru tarafından…

Dünya’da ilk kez Pudendal Sinir Nöromodülasyonu tedavisi

Salzburg Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Departmanı’nda Laparoskopik cerrahi ile 2 yıl önce iki taraflı Pudendal Sinir Hasarı geçirmiş olan bayan hastada Pudendal Sinir Dekompresyonu ameliyatını başarılı şekilde gerçekleştirdikten sonra Prof. Dr. Günter Janetchek ile birlikte Dünya’da ilk kez Pudendal Sinir Nöromodülasyonu tedavisi amaçlı elektrik stimilatör elektrodları Pudendal Sinir üzerine yerleştirerek, Omentum Flap ile koruma tekniğini…

Posterior Suspaniyon tekniği

Rusya’dan ciddi araştırmalar sonucunda gelen, emekli general, bay Fadir Atamuradov (62 yas), Prof. Dr. Tibet Erdogru tarafından Memorial Hastanesi’nde basarili sekilde uygulanan, Robotik Prostat Kanseri Cerrahisi sonrasinda tedavisinin tamamlanması ardından, kesin şekilde kanserden tümüyle kurtularak, cinsel fonksiyonları üst düzeyde korunarak (Intrafascial Sinir Koruma) ve ameliyat sonrasindaki ilk günlerde bile tam idrarini tutarak (Posterior Suspaniyon tekniğinin yardımı ile) Türkiye’ye gelmekten son derece mutlu ve tatminkar duygularla,…

Diabetik hastalar için prostat hakkında önemli bilgiler

Diabetik hastalar için prostat hakkında önemli bilgiler Ameliyat bir amaç değildir ! Ameliyat, bir tedavi tipidir. Asıl amaç hastanın yaşam kalitesini etkileyen şikayetlerini ve geleceğe yönelik risklerin tedavi edilmesidir. Bu ilk adımda uyarılar, ilaç tedavisi ile olmalıdır. Bunlarla istenilen tedavi etkinliği sağlanamıyorsa ve gerekli ise cerrahi tedavi hastaya uygulanmalıdır. Diabetiklerde özellikle işeme hızını ölçen testte,…