Bilimsel Makaleler

ULUSAL VE ULUSLAR ARASI KİTAPLARDAKİ KİTAP BÖLÜMLERİ

Jens Rassweiler, Tibet Erdoğru, Marto Sugiono, Dogu Teber. Laparoscopic transperitoneal radical prostatectomy. Gill I (Ed.) Textbook of Urologic Laparoscopy, Informa Inc. New York, 2006; pp:.677-703.

Gabriel Anghel, Rafael V. Maldonado, Chiad Safi Khalid, Tibet Erdoğru, Doğu Teber, Thomas Frede, Jens Rassweiler. Laparoscopic radical prostatectomy- the Heilbronn technique. Coman I and Duca S (Eds.) Urological Laparoscopic Surgery, “Iuliu Hatieganu” Medical University Publishing, Napoca, 2005; pp: 182-194.

Jens Rassweiler Dogu Teber, Yoram Dekel, Michael Schulze, Tibet Erdoğru, Thomas Frede. Laparoscopic radical nephrectomy. Moore RG, Bishoff JT, Loening S, Docimo SG (Eds.) Minimally Invasive Urologic Surgery, Taylor & Francis Group, London, 2005; pp: 513-525.

Tibet Erdoğru, Mehmet Baykara. Benign prostat hiperplazisi ve seksüel fonksiyon bozuklukları. Kadıoğlu A, Başar M (Ed.), Cinsel Fonksiyon Bozuklukları, Türk Androloji Derneği.

Tibet Erdoğru, Mehmet Baykara. Veno-oklüziv disfonksiyon tedavisinde penil venöz cerrahi. Kadıoğlu, A., Köksal, T. (Ed.) Erkek Seksüel Disfonksiyonu, Nobel Kitapevi, İstanbul, 2000, pp:173-178.

Tibet Erdoğru: Gonokoksik İnfeksiyonlarda Klinik Belirtiler. Anğ, Ö., Ağaçfidan, A. (Ed) Cinsel Temasla Bulaşan Hastalıklar (CTBH) Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Yayın No:35, Faik Yolaç Ofset Basım, İstanbul, 1999, pp: 87-96.

Tarık Esen, Tibet Erdoğru, Haluk Ander: Genito-üriner sistemin Chlamydia trachomatis infeksiyonları. Anğ, Ö., Badur, S., Ağaçfidan, A. (Ed). Chlamydia İnfeksiyonları ve Tanıda Yenilikler, İ.Ü. Basımevi ve Film Merkezi, İstanbul, 1994; pp: 11-24.