Prof. Dr. Tibet Erdoğru

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi “Massachusettes General Hospital” hastanesi “Böbrek Taş Hastalıkları Merkezi”nde Prof. Dr. Stephen Dretler başkanlığında 1999 yılında gördüğü eğitim sonrasında, böbrek taş hastalıklarında uygulanan endoskopik tedaviler konusunda oldukça başarılı tedavilere imza atmıştır. Halen böbrek taşı tedavisinde uygulanan Perkütan Nefrolitotripsi (PNL) ve Retrograd İntrarenal Cerrahi (RİRC) tedavilerini başarılı şekilde devam ettirmektedir.

Prostat, mesane ve böbrek kanseri hastalıklarının tedavisinde, tüm dünyada önemli bir cerrahi tedavi halini alan laparoskopik cerrahi konusunda, Heildelberg Üniversitesi “Heilbronn Hastanesi”nde, Prof. Dr. J. Jens Rassweiler başkanlığında 2004 yılında cerrahi eğitim almıştır.

Ülkemizde de prostat kanseri, mesane kanseri ve böbrek kanseri başta olmak üzere ürolojik hastalıkların birçoğunda 1000’in üzerinde vakadan oluşan deneyimi ile laparoskopik cerrahiyi başarı şekilde gerçekleştirmeye devam etmektedir.

2010 yılı itibariyle ülkemizde prostat kanserinde 400’ün üzerinde konvansiyonel laparoskopik radikal prostatektomi uygulama ile laparoskopik cerrahi deneyime sahip üroloji uzmanlardan birisidir.

Laparoskopi alanındaki deneyimini 2010 yılında daVinci Robotik Cerrahi Sistem ve bu sistemin cerrah ile hastaya sağladığı teknolojik avantajlar ile birleştirerek robotik teknolojinin tüm olanaklarını, laparoskopik cerrahi deneyimi ile, hastalarının tedavisinde uygulamaya başlamıştır. 2010 yılından bu yana yurt içi ve yurtdışından hastasına uyguladığı daVinci Robotik Cerrahi ile cerrahi uygulamalarına devam ederken, bilimsel alanda da bu konuda kendisinden söz ettirerek, 2015 yılında Dünya’nın konusundaki en prestijli laparoskopik ve robotik canlı yayın cerrahisi olan ve Dünya’nın en ünlü cerrahlarının katıldığı “Challenges in Laparoscopy & Robotics 2015 Istanbul” kongresini organize etmiştir.

 

Ürolojik hastalıklarda uygulanan endoskopik, laparoskopik ve robotik cerrahi tedavilerle beraber teknolojik yenilikleri takip eden ve ülkemizde yaygınlaşmasını sağlamaya yönelik çalışan Endoüroloji Derneği’nin iki dönem genel sekreterliği ve Özel Sektör Üroloji Hekimleri Derneği bir dönem başkanlığı süresince, Prof. Dr. Tibet Erdoğru özellikle ülkemizdeki eğitim faaliyetlerinin önemi doğrultusunda projeleri hayata geçirmiştir.

Son 6 yılda yılda ülkemizde ve uluslararası alanda (Singapur, Brezilya, İtalya, Avusturya, Hollanda, Lübnan gibi) ürolojik eğitim faaliyetleri olarak, önemli nitelikte kabul gören, 19 eğitim projesine imza atmış ve hem organizatör hem de eğitmen olarak görev almıştır. Son dönemde gerçekleştirdiği Extreme Laparoskopi ve Extreme Robotik Cerrahi eğitim programları yanında ULEG eğitim grubu ile oldukça başarılı eğitim faaliyetlerine imza atmıştır.