da Vinci Robotik Radikal Nefrektomi & Parsiyel Nefrektomi

da Vinci Robotik Radikal Nefrektomi & Parsiyel Nefrektomi Açık cerrahi ile uygulanan nefrektomide (böbreğin tümüyle çıkartılmasına tıp dilinde nefrektomi denir), ameliyatı gerçekleştirmek için 35-40 cm. boyuna kadar uzayabilen cerrahi kesi uygulanmaktadır (Şekil-1). Özellikle büyük tümörlerde aynı kesi ile 12. kaburga kemiğinin alınması da gerekebilmektedir. Bu büyük ameliyat kesisi ile yaralanan kasların ve sinirler nedeniyle ameliyat…

Böbrek kanseri evreleri nelerdir?

Böbrek kanseri evreleri Evre-1: Kendi içinde iki alt gruba ayrılır Evre-T1a Böbrekte sınırlı (böbrek kapsülünü aşmamış) 4 cm.’den küçük tümör Evre-T1b Böbrekte (böbrek kapsülünü aşmamış) 4-7 cm arasında ebadları olan tümör Evre-2:Böbrekte sınırlı (böbrek kapsülünü aşmamış) ancak 7 cm.den büyük tümör Evre-3: Kendi içinde üç al gruba ayrılır Evre-T3a Böbrek kapsülünü aşmış ve böbreküstü bezine…

Böbrek kanserinde klinik belirtiler ve teşhis yöntemleri nelerdir ?

Böbrek kanserinde en sık karşımıza çıkan klinik belirti idrarda kanama ve karında ele gelen sert kitledir. Sıklıkla idrarda kanama, karında kitle gibi belirtilerin yanında diğer belirtilere de neden olabilir. Erken evredeki böbrek kanserlerinde genellikle hiçbir belirti olmamaktadır. Ve bu hastalar genelde başka nedenlerle yapılan ultrasonografi ya da radyolojik tetkikler sırasında rastlantısal olarak tanınır. Aşağıdaki bu…

Böbrek Kanseri – Prof. Dr. Tibet Erdoğru

Böbrek Kanseri Tedavisinde da Vinci Robotik Cerrahi Böbrek Kanseri (Adenokarsinom), böbrek içinde yer alan ufak idrar kanalcıklarından köken alır. Böbrek kanseri (renal hücreli kanser, adenokarsinom) böbrek içinde yer alan ufak idrar kanalcıklarının içini döşeyen epitel hücrelerinden kaynak alır. Böbrek içindeki yaklaşık 1 milyon adet küçük süzgeçlerden kan içindeki maddeler süzülür. Bu sıvı, böbrek içinde yer alan ufak…