Prostat nedir?:

Prostat, erkekte idrar kesesinin altında bulunan küçük bir salgı bezine verilen isimdir (Resim-1). Normal prostat ağırlığı yaklaşık 18-20 gram kadardır. Prostat salgı bezi sadece erkeklerde bulunur. Mesane (idrar kesesi) çıkımında idrar yolunu sarar durumdadır. Ayrıca prostatın idrar yolunu sardığı alanda, prostatın içinden gelen meni kanalı idrar yoluna açılmaktadır (Resim-2). Erkeklerde iç ve dış denilen iki adet idrar tutma büzüğü vardır (Resim-3’de bu iç ve dış büzük spiral şeklinde gösterilmiştir).

Prostat şekli bir küre şeklinde olsa da, anatomik olarak 5 alt bölümden oluşmaktadır. Bu alt bölümlere “zon” denilmektedir. Prostat içindeki zonlardan en önemlilerindenn birisi, prostat kanserinin en sık çıktığı “Periferik Zon” adı verilen en dış kısmıdır.