Radikal Prostatektomi  robotik cerrahi prostat kanseri
En az 10 yıl yaşaması beklenen sınırlı prostat kanserli 75 yaşından küçük erkekler radikal prostatektomiden en fazla faydayı alma eğilimindedir.

Radikal prostatektomi yapmadan önce, doktorlar önce prostat kanserinin prostatın ötesine yayılmadığını tespit etmeye çalışırlar. İstatistiksel yayılma riski, biyopsi ve PSA düzeylerinin sonuçlarını karşılaştıran tablolardan belirlenebilir. Gerekirse yaymak için ek testler, BT taramaları, kemik taramaları, MRI taramaları ve ultrason içerebilir.robotik cerrahi

Prostat kanserinin yayılmadığı ortaya çıkarsa, cerrah (ürolog) cerrahinin yanı sıra başka seçenekler de sunabilir. Bunlar arasında radyasyon tedavisi, hormon tedavisi veya prostat kanserini zaman içinde gözlemlemek sayılabilir, çünkü birçok prostat kanseri yavaş büyür. Kanser riskinin ne kadar yüksek olduğuna bağlı olarak, pelvik lenf nodülü diseksiyonu da düşünülebilir.

 

Prostat bezi, rektumun hemen önünde, mesanenin hemen altında yer alır. Cerrahlar radikal prostatektomi sırasında prostata ulaşmak ve çıkarmak için iki farklı yaklaşımdan birini seçer. Biri açık prostatektomi olarak bilinen geleneksel bir yaklaşımdır. Diğer, daha yeni yaklaşım minimal invaziv. Radikal prostatektomide kullanılan iki minimal invaziv prosedür vardır: laparoskopik prostatektomi ve robot yardımlı laparoskopik prostatektomi. robotik cerrahi