Yeni gelişmelerle mesane kanserinin tedavisi

Yeni gelişmelerle mesane kanserinin tedavisi Radikal sistektomi olarak bilinen kanserli idrar kesesinin radikal olarak çıkartılması son 30 yıldır uygulanan en etkin tedavidir. Özellikle kemoterapiye dirençli kanserlerde olmak üzere, gelecek 5 yılda “Immune Check-Point Inhibitor”leri mesane kanseri tedavisinde çok önemli bir yer alacak. Sadece sistektomi sonrası sistemik hastalık haline gelmiş mesane kanserinde değil, BCG sonrasında tekrarlayan…

Mesane kanseri’nde tedavi seçenekleri

Mesane kanseri’nde tedavi seçenekleri Mesane kanserinde tedavi seçenekleri evrelerine göre karar verilerek hastalara sunulmaktadır. Yüzeyel adı verilen ve kas tabakasına sirayet etmemiş mesane kanseri olgularında ilk planda önerilen tedavi, mesanenin koruyucu tedavisi olup, TUR(MT) ve gerekli görüldüğünde mesane içinde verilecek biolojik ya da kemoterapötik ilaç tedavisidir. Mesanenin içine verilen bu ilaçlarla yan etkiler en aza…

da Vinci Radikal Sistektomi ve İnce Barsaktan Yeni Mesane oluşturulması

da Vinci Radikal Sistektomi ve İnce Barsaktan Yeni Mesane oluşturulması   Mesane kanserinde Evrelendirme Kanserin mesanenin katmanlarına (mukoza ve kas katmanları) ya da vücudun diğer bölümlerine yayılma durumunun araştırılmasına “kanserin evrelemesi” denilmektedir. BU evreleme sonrasında hastalığın evresi hakkında bilgi edinilir. Kanser hastalığında evrenin bilinmesi, bundan sonraki tedavilerin planlanmasında önem taşımaktadır. Aşağıdaki tanı yöntemleri mesane kanserinin…